ททท.สานต่อ Thailand Traveller Voice เก็บความเห็นนักท่องเที่ยวมาปรับปรุงบริการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เพื่อปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Data Driven เก็บความเห็นนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า “โครงการ Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่อง เป็นโครงการที่ทาง ททท. หยิบมาพัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice คือการมุ่งเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อนำความเห็นเหล่านั้นมาให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยจะยังอยู่ในช่วงวิกฤต ทางโครงการจึงได้ใช้แพลตฟอร์มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเก็บความเห็นจากแบบสอบถาม Survey Questionnaire เพื่อเก็บข้อมูลความเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย”

ทั้งนี้ ททท. อยากจะขอเชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้แพลตฟอร์มนี้ร่วมกัน Thailand Traveller Voice เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและออกแบบมาสำหรับความหลากหลายนั้น เรามีแบบฟอร์มพื้นฐานที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้แบบ Ready To Use หรือหากผู้ประกอบการท่านใดต้องการปรับแต่งข้อคำถามให้เจาะลึก หรือตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะมากขึ้น หากทุกธุรกิจท่องเที่ยวหันมาร่วมใช้แพลตฟอร์มนี้เก็บข้อมูลร่วมกันก็จะทำให้ประเทศไทยมี Big Data ที่มีคุณภาพ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพัฒนา พร้อมส่งต่อข้อมูลในรูปแบบ “White Paper” ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลและทิศทางเหล่านั้นไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ ทิศทางการพัฒนาธุรกิจก็จะชัดเจนขึ้น การบริการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้น ทั้งของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

“ททท. หวังว่า Thailand Traveller Voice จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ ททท. ขอขอบคุณพันธมิตรทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ Thailand Traveller Voice จะช่วยสร้างโอกาส และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 64)

Tags: , , , ,