ที่ประชุมสภาฯ ลงมติ 269:201 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 วาระแรก

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระแรกด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 เสียง วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาฯ จำนวน 72 คน และเห็นชอบแปรญัตติภายใน 30 วัน

ภายหลังที่ประชุมฯ เสร็จสิ้นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 วัน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้ให้สมาชิกแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ หรือไม่ ซึ่งมีจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง เห็นด้วย 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,