นิด้าโพล เผยคนอยากเห็นนายกฯ ประกาศชัดเจนจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน ส.ค.65

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง” โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ 40.73% ระบุว่า นายก ฯ ควรประกาศว่า 8 ปี คืออยู่ในตำแหน่งไม่เกินสิงหาคม 2565 รองลงมา 38.37% ระบุว่า นายก ฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว ส่วนอีก 15.03% ระบุว่า นายก ฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร และที่เหลือ 5.87% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ 40.35% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว รองลงมา 30.05% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ส่วนอีก 22.12% ระบุว่า ไม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี ขณะที่ 5.72% ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการถูกอภิปายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และที่เหลือ 1.76% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ 50.34% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ รองลงมา 18.92% ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม. ส่วนอีก 12.36% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ และอีก 11.82% ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนที่เหลือ 6.56% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 64)

Tags: , , ,