บช.น.เตือนชุมนุมช่วงนี้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งว่า เนื่องด้วยได้มีการประกาศชักชวนให้มีการออกมาร่วมชุมนุมของกลุ่มประชาชนคนไทย นำโดย นายนิติธร ล้ำเหลือ ซึ่งจะจัดกิจกรรมการชุมนุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 18 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปนั้น

บช.น.ขอย้ำเตือนว่า การมารวมกลุ่มชุมนุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ การกระทำดังกล่าวของผู้ที่ชักชวนให้มาร่วมชุมนุมนั้น ไม่ว่าด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ผู้จัดการชุมนุม ตลอดจนประชาชนผู้เข้ามาร่วมชุมนุม ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้จัดเวทีรถเครื่องเสียง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของผู้ชุมนุม ต้องระวางโทษ 2/3 โทษดังกล่าวข้างต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,