บลจ.ไทยพาณิชย์ คงมุมมองบวกกลุ่มอสังหาฯ-REIT รับศก.ฟื้นหลังกลับมาเปิดเมือง

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งกำลังได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนในระดับสูงและมีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ

โดยข้อมูลอ้างอิงจากดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index พบว่า ในอดีตค่าเช่าสินทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว รวมถึงอัตราเงินปันผลของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกก็อยู่ในอัตราร้อยละ 3.5 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินปันผลของทรัพย์สินประเภทอื่นค่อนข้างมาก (ที่มา : ข้อมูลจาก BlackRock ณ 31 มีนาคม 2564)

ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกต่างก็ประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ภาคธุรกิจหลายส่วนได้รับผลกระทบทางลบ โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ทั่วโลก ที่นับเป็นสินทรัพย์ที่รายได้หลักมาจากการเก็บค่าเช่า สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนที่มองว่าผลประกอบการจะได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง อาจทำให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยดัชนี Global REIT Index มีการปรับลดลง -45% ในช่วงเดือนมี.ค.2563 ที่มีการระบาดหนักรอบแรก

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ REIT ทั่วโลก จะสามารถกลับมา outperform ตลาดหุ้นโลกด้วยธีม recovery จากภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่

  1. การเปิดเมืองที่มีแนวโน้มเป็นไปค่อนข้างเร็ว ถึงแม้ว่าระดับราคาของ REIT ทั่วโลกจะปรับตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างสูงโดยผ่านจุดสูงสุดเดิมในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วอยู่ที่ YTD +20% (ที่มา: Bloomberg) แต่เมื่อเทียบกับหุ้นโลกยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ laggard และยังมีโอกาสการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ หลังจากที่ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรกมีสัดส่วนเกิน 60% ทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
  2. ผลประกอบการของ REIT ทั่วโลกได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 2/63 และมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการปรับประมาณการ Earnings ของ REIT ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown และ 3) ความน่าสนใจในสินทรัพย์ประเภทนี้จะอยู่ที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาว โดยคาดว่าแนวโน้มภาวะดอกเบี้ยทั่วโลกในระยะข้างหน้าจะอยู่ในระดับต่ำ จากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินไปอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมุ่งเน้นรายได้จากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจะช่วยกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนควรต้องติดตาม ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่องในระบบ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ การกลายพันธุ์ของ COVID-19 และพัฒนาการการฉีดวัคซีน รวมถึงการเปิดเมืองที่อาจเกิดความผันผวนกในระหว่างการฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

สำหรับกองทุนแนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (SCB Global Property : SCBGPROP) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND (กองทุนหลัก) ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายเน้นบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock Investment Management (UK) Limited โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนใน REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่มีสัดส่วนในสหรัฐฯ และในยุโรป นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีทีมบริหารที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายภูมิภาคต่าง ๆ 24 แห่งทั่วโลก ภายใต้สินทรัพย์การบริหารจัดการมากกว่า 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 ที่ผ่านมา กองทุน SCBGPROP ได้มีการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 ในอัตรา 0.1145 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นการจ่ายปันผลครั้งที่ 10 รวมเป็นจำนวนเงิน 1.3777 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 ต.ค.59)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,