บอร์ด BCP ต่ออายุสัญญาจ้าง “ชัยวัฒน์” นั่ง CEO ต่ออีก 4 ปีสิ้นสุดปี 69

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการต่อสัญญาจ้าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BCP อีกวาระหนึ่งโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,