บอร์ด WAVE ตัดขายขาดทุน Jeffer ราคา 1 ลบ.ให้กลุ่มนางสุดารัตน์ ศุภพงษ์เทวาสกุล

บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (WAVE Food) ซึ่ง WAVE ถือหุ้น 100% ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด (Jeffer) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ WAVE ถือหุ้น 100% ผ่านทาง WAVE Food เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,098,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,049,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ 49,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวน 100% ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้วของ Jeffer ในราคามูลค่ารวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้กับกลุ่มนางสุดารัตน์ ศุภพงษ์เทวาสกุล (ผู้ซื้อ)

WAVE Food จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อ และจะทำการโอนหุ้นตามขั้นตอนกฎหมาย คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค.65 ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวของ Jeffer จะส่งผลให้ WAVE Food ไม่มีการถือหุ้นใน Jeffer อีกต่อไป และ Jeffer จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57 WAVE ได้เข้าซื้อกิจการร้านอาหาร เจฟเฟอร์ สเต็ก ผู้ให้บริการอาหารสไตล์ตะวันตก ซึ่งมีสาขาให้บริการเกือบ 80 สาขาทั่วประเทศ ด้วยมูลค่าในการซื้อกิจการกว่า 600 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 65)

Tags: , ,