ปชป.-ภท.-ชทพ.เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวม 9 ร่างในวันพรุ่งนี้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) คาดว่า จะยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)ต่อประธานรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย.)

โดยจะมีทั้งหมด 9 ร่าง เช่น ประเด็นเรื่องเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา 55/1, เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงเนื่องจากสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, เรื่องเห็นควรให้ยกเลิกมาตรา 272 โดยตัดอำนาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี , เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งเน้นอำนวยความทำแล้วคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิของที่ดินและการใช้ทรัพยากร สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิชุมชน, เรื่องระบบการเลือกตั้งเห็นด้วยที่จะต้องเป็นระบบการเลือกตั้งด้วย 2 ใบ และกระบวนการเลือกตั้งให้ กกต.เป็นผู้กำหนดในลูกต่อไป, เรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ใช้บัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ หรือมาจากการเสนอ ของ ส.ส. เรื่องเสนอแก้ไขมารตรา 256 โดยยืนยันว่า ให้ใช้หลักการเดิมในการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียง 3 ใน 5 และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สำหรับการโหวตลงคะแนนเสียงรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้น เท่าที่ทราบเบื้องต้นขณะนี้มีญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 15 ร่าง ซึ่งจะใช้วิธีในการให้ผู้เสนอญัตติทั้ง 15 ร่าง เป็นผู้นำเสนอหลักการและเหตุผลก่อนที่จะเปิดให้อภิปรายแบบภาพรวม และจากนั้นจะเป็นการลงมติในแต่ละร่างโดยใช้วิธีโหวตลงคะแนนเสียงแบบขานรายชื่อสมาชิกทีละคน

หลังจากนั้นในวาระสอง คาดว่า จะใช้เวลาในการพิจารณาจำนวน 45 วัน และนำสู่การพิจารณาในวาระที่สามได้ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จได้ทันและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ในสมัยประชุมนี้

ทั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้กับร่างที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งรวมถึงร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย

นอกจากนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยที่ประธานรัฐสภากำหนดระเบียบวาระให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเป็นเสียงประชามติ ที่ค้างการพิจารณาขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา 55 แล้ว ขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่ารัฐบาลยืนยันที่จะให้มีการพิจารณากฎหมายประชามติก่อนเช่นกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,