ปณท ระงับบริการส่งของเน่าเสียง่ายช่วงโควิดระบาดรุนแรงและหยุดยาว 23-31 ก.ค.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการงดฝากส่งผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย ตั้งแต่ช่วงวันที่ 23-31 ก.ค.64 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่กำลังรุนแรง ส่งผลให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการจัดส่งล่าช้าจึงขอระงับการฝากส่งสิ่งของดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้ทำการฝากสิ่งผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายผ่านไปรษณีย์ไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว ทางไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงปลายทางตามปกติ แต่เนื่องจากไปรษณีย์บางพื้นที่ปิดทำการเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ค. 64)

Tags: , ,