ปธ.รัฐสภา คาดพิจารณา กม.ประชามติ-ยาเสพติดแล้วเสร็จวันนี้ ก่อนเตรียมถกร่างรธน.พรุ่งนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงการพิจารณากฎหมายในวันนี้ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. … และร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … และร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด(ฉบับที่..)พ.ศ. … นั้นว่า คาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างไร แต่ในส่วนของร่างกฎหมายประชามติเป็นร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จและเหลือเพียงไม่กี่มาตราก็จะพิจารณาจบ ซึ่งร่างกฎหมายยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน คาดว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ โดยจะพิจารณาด้วยความรอบคอบรัดกุมที่สุด แต่หากท้ายที่สุดหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะยกกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาในครั้งต่อไป ซึ่งไม่อาจพิจารณาต่อในวันพรุ่งนี้ได้ เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 13 ฉบับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,