ปภ. เร่งช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยใน 6 จ.ภาคอีสาน ล่าสุดคลี่คลายแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 39 อำเภอ 58 ตำบล 134 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 891 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกได้ดังนี้

  • ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ และพะเยา รวม 9 อำเภอ 12 ตำบล 27 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 42 หลัง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 29 อำเภอ 45 ตำบล 106 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 849 หลัง
  • ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
  • ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยใน 6 จังหวัด รวม 20 อำเภอ 34 ตำบล 78 หมู่บ้าน ดังนี้

  • ยโสธร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดชุม และอำเภอเลิงนกทา รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน
  • ร้อยเอ็ด เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอธวัชบุรี และอำเภอเชิงขวัญ รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน
  • ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอพยุห์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน และอำเภอไพรบึง รวม 13 ตำบล 24 หมู่บ้าน
  • สุรินทร์ เกิดวาตภัยในอำเภอบัวเชด รวม 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน
  • อุบลราชธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสำโรง และอำเภอบุณฑริก รวม 8 ตำบล 14 หมู่บ้าน
  • กาฬสินธุ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฆ้องชัย อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอเขาวง รวม 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,