ประธานสภาฯ นัดถกร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ช่วง 31 พ.ค.-2 มิ.ย.

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่างถึงการเปิดประชุมสภาฯ ว่า หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 22 พ.ค.65 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้นัดประชุมในวันที่ 25-27 พ.ค.65

โดยในวันที่ 25 พ.ค.65 มีวาระที่บรรจุในระเบียบวาระ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ. ที่กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ รวม 9 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ที่เป็นเรื่องด่วน จำนวน 13 ฉบับ ในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่เสนอโดย ส.ส.ขณะที่ร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอเพียง 1 ฉบับ

“ร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเป็นของภาคประชาชน และ ส.ส.ค้างอยู่กว่า 30 ฉบับ” นพ.สุกิจ กล่าว

ในวันที่ 26 พ.ค.65 จะประชุมพิจารณาเกี่ยวกับกระทู้ถามสด กระทู้ทั่วไป และกระทู้แยกเฉพาะ และรายงานของหน่วยราชการต่างๆ

วันที่ 27 พ.ค.65 เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่ กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติที่เป็นผลงานของสภาฯ ซึ่งมีกว่า 21 เรื่อง

สำหรับการประชุมสภาฯ ในสัปดาห์ถัด ช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.65 จะพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เบื้องต้นกำหนดให้พิจารณา 3 วันเพราะมีความเหมาะสม อีกทั้งนายชวนขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่งเอกสารร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ให้สภาฯ ในวันที่ 17 พ.ค.65 เพื่อให้ ส.ส.มีเวลาศึกษารายละเอียด โดยจะนัดให้ ส.ส.รับเอกสารงบประมาณได้ในวันที่ 19 พ.ค.65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 65)

Tags: , ,