ประธานสภาฯ แจงปม ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ขอรอคำวินิจฉัยก่อน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ส.ส.เสียบบัตรแทนกันในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีส.ส.ที่ต้องตรวจสอบจริยธรรม เนื่องจากกระทำผิดข้อบังคับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร คือ นายทวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และ น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐว่า กรณีที่มีการวินิจฉัยออกมาว่าผิด 4 คน เป็นขั้นตอนของ ป.ป.ช.ที่จะดำเนินการส่งไปยังอัยการและศาลฎีกาเอง ส่วนอีก 2 คนจะต้องส่งให้ตรวจสอบจริยธรรม เนื่องจากผิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็จะต้องรอดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยตัวจริงอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะทำงานของตนเอง

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ฐานะรองหัวหน้าพรรคพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่คณะกรรมการป.ป.ช. ชี้มูลความผิด น.ส.ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ในความผิดตามประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 และเตรียมส่งฟ้องคดีอาญา รวมถึงดำเนินส่งศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีผิดจริยธรรม ส.ส. เนื่องจากเป็นฐานมูลฟ้องเดียวกันทั้ง 2 คดี ทั้งที่ตามกฎหมายไม่ควรใช้ข้อมูลหรือฐานรายละเอียดเดียวกัน เพราะจะขัดต่อหลักนิติธรรม ที่ถือว่าผู้ที่ฟ้องคดีอาญาเมื่อยังไม่ถูกตัดสิน ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ขณะที่การฟ้องผิดจริยธรรมนั้น ตนมองว่า ป.ป.ช. ไม่ควรชี้ขาดด้วยตนเอง แต่ควรส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด คือ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบขั้นต้น ก่อนจะนำรายละเอียดของการตรวจสอบของหน่วยงาน ประกอบการพิจารณา และตัดสินของป.ป.ช.

นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า แม้รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อำนาจ ป.ป.ช. ตรวจสอบจริยธรรม ส.ส. แต่ต้องอำนวยความยุติธรรมกับผู้ถูกร้องด้วย รวมถึงต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบก่อน

นอกจากนี้ การส่งอัยการให้ดำเนินการสั่งฟ้องคดีอาญาต่อศาลนั้น นายไพบูลย์ มองว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอจะดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือพยานที่ชี้ให้เห็นว่า น.ส.ธนิกานต์ เป็นผู้มอบหมายบุคคลให้ออกเสียงลงคะแนนแทน อีกทั้งมีข้อมูลเพียงระหว่างการลงคะแนน น.ส.ธนิกานต์ ร่วมเวทีเสวนาภายนอก แต่กลับพบการออกเสียงลงคะแนนของน.ส.ธนิกานต์เท่านั้น ดังนั้นหากจะดำเนินคดีได้ ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าบุคคลใดลงคะแนนแทน หรือ น.ส.ธนิกานต์ มอบหมายให้ใครลงคะแนนแทน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,