ผู้ประกอบการฟู้ดเดลิเวอรี่ ปรับลดค่า GP ช่วยอุ้มร้านอาหารรายย่อยเป็นเวลา 1 เดือน

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เปิดเผยถึงแนวทางความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หลังพบข้อร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ มีการเรียกเก็บค่า GP หรือค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้ประกอบร้านอาหารในอัตราที่สูงถึง 30-35% โดยหลังจากการขอความร่วมมือในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) จำนวน 5 ราย ได้แก่ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda และ Robinhood ได้ตกลงให้ความร่วมมือลดค่า GP เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SMEs) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่สามารถให้บริการนั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติ

สำหรับผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง 5 ราย ได้ให้ความร่วมมือในการลดค่า GP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

– Grab ปรับลดค่า GP จากเดิม 30 % ลดเหลือ 25 % ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.64 โดยร้านอาหารจะต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลด 100 ออเดอร์แรกต่อร้านค้า

– Foodpanda ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.64 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารไม่ต้องลงทะเบียน

– Lineman ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.64 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลดยอดขาย 10,000 บาทแรกต่อร้านค้า

– Gojek ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.- 27 มิ.ย. 64 โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค.64

– Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชันให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารพบว่าผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) มีการเรียกเก็บค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป สขค. จะขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก และจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นธรรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,