พปชร. มีมติเลือก ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย, ธรรมนัส นั่งเลขาฯ ตามคาด

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคพลังประชารัฐ มีมติเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการ และ คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ปรับลดจาก 27 คนเหลือ 26 คน

โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แบบไร้คู่แข่ง ซึ่งมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว ด้วยคะแนน 582 คะแนน บัตรเสีย 12 คะแนน และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนน 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน

และคณะกรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ ,นายวิรัช รัตนเศรษฐ, นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน, นายอนุชา นาคาศัย, นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์, นายสุพล ฟองงาม, นายนิโรธ สุนทรเลขา, นายไผ่ ลิกค์, นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ, นางประภาพร อัศวเหม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม, นายสุชาติ ชมกลิ่น, นายยงยุทธ สุวรรณบุตร, นายสุชาติ อุสาหะ,นายรงค์ บุญสวยขวัญ, นายจักรพันธ์ พรนิมิตร, นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร, นายสมเกียรติ วอนเพียร และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค ส่วนนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,