ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 57,160 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 57,160 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,516 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,892 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,956 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.85% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,956 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,956 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จาก Conference Board (CB Consumer Confidence) เดือน มิ.ย. อยู่ที่ 127.3 มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 118.8 ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจในเชิงบวก ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย. อยู่ที่ระดับ 50.9 ลดลงจากระดับ 51 ในเดือนพ.ค. เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และภาวะติดขัดด้านการขนส่งที่ท่าเรือในมณฑลกวางตุ้งได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 3,896 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 30-06-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 57,159.86 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.39 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.85 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 1,707.83 -21 %
พันธบัตรรัฐบาล 20,422.51 +80 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 31,337.15 -43 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 540.65 n/a
หุ้นกู้เอกชน 1,855.00 -7 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,