ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 83,570 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 83,570 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 39,208 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 465 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 260 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.88% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 260 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 260 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,317 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิด-19 ประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ในคืนนี้ และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 22-06-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 83,570.17 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.38 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.88 % -0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 3,056.09 -91 %
พันธบัตรรัฐบาล 11,944.11 -42 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 64,053.80 +145 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 -100 %
หุ้นกู้เอกชน 2,411.01 -28 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,