ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 115,060 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 115,060 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 40,307 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 2,351 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,158 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.71% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 3-10 bps.  ท่ามกลางความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเดือน มิ.ย. นี้ สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,158 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,158 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 40.7 ลดลงจากเดือน มี.ค.65 ที่ระดับ 42.0 เป็นผลมาจากปัญหาค่าครองชีพเป็นหลัก ราคาน้ำมัน และราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 2,430 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 10-05-2022 Change %Change
มูลค่าการซื้อขาย 115,059.54 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.51 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.69 % เพิ่มขึ้น 0.04 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.71 % ลดลง 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change %Change
ตั๋วเงินคลัง 6,468.28 ลดลง 77 %
พันธบัตรรัฐบาล 15,623.17 เพิ่มขึ้น 93 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 87,879.34 เพิ่มขึ้น 331 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 2,329.98 เพิ่มขึ้น 11 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 พ.ค. 65)

Tags: , , ,