ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 32,792 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 32,792 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 5,710 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 915 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 2,784 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.01% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 2,784 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 2,784 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 2.6% ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งระบุว่ามีการขยายตัว 2.9% และ 2.7% ตามลำดับ ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 198,000 ราย และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ราย ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2566 จะเติบโต 3.6% โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ แต่ยังคงฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,437 ล้านบาท สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 1,375 ล้านบาท จาก 1,060,952 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 1,062,327 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 31-03-2023 Change %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 32,791.90 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1.53 % เพิ่มขึ้น 0.02 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 1.75 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.01 % เพิ่มขึ้น 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change %Change
ตั๋วเงินคลัง 1,518.81 ลดลง 64 %
พันธบัตรรัฐบาล 16,586.24 เพิ่มขึ้น 17 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 7,248.37 ลดลง 22 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 784.51 n/a
หุ้นกู้เอกชน 2,790.55 ลดลง 24 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 66)

Tags: , , ,