ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 75,673 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 75,673 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 18,619 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 610 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 3,695 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.25%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ในวันนี้ LB293A วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.2422% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 4 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.03 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น ESGLB376A อายุ 15 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.7569% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 2 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.46 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 3,695 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 3,695 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยในประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.67 อยู่ที่ระดับ 90.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.8 ในเดือนธ.ค.66 จากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 6,312 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค. ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 21-02-2024 Change %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 75,672.54 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2.25 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 2.24 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.25 % ลดลง 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change %Change
ตั๋วเงินคลัง 1,685.39 เพิ่มขึ้น 36 %
พันธบัตรรัฐบาล 51,966.61 เพิ่มขึ้น 115 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 16,142.54 ลดลง 77 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 n/a
หุ้นกู้เอกชน 4,906.54 ลดลง 37 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.พ. 67)

Tags: , , ,