ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 77,903 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 77,903 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 22,283 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 1,451 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,563 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.81% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 3-9 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันนี้รุ่น LB496A อายุ 30 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.49400% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 6 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.79 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น LB246A อายุ 3 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 0.5645% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 1 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.80 เท่าของวงเงินประมูล พร้อมกันนี้ เวิลด์แบงก์ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2564 อยู่ที่ระดับ 2.2% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมีนาคมไว้ที่ 3.4% สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,563 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,563 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,261 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 21-07-2021  %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 77,902.70 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.41 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.48 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.81 % ลดลง 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 8,699.22 เพิ่มขึ้น 490 %
พันธบัตรรัฐบาล 26,058.62 เพิ่มขึ้น 190 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 36,643.10 ลดลง 38 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 4,007.07 ลดลง 33 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 64)

Tags: , , ,