ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 45,376 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 45,376 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,525 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,009 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 144 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.47%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 367 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 145 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 223 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา รายงานแบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส 2/2567 จะขยายตัว 3.6% ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 222,000 ราย สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 219,000 ราย ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในวันนี้ (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 วงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท มี Source bonds จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ LB249A, LB24DB, LB256A, LB25DA, และ LB266A ขณะที่มี Destination bonds จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ LB293A, LB346A, LB386A, LB436A, LBA476A, LB556A, และ LB726A  สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 3,714 ล้านบาท จาก 869,986 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 873,700 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 17-05-2024 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 45,376.30 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2.27 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 2.29 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.47 % 0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change %Change
ตั๋วเงินคลัง 88.11 ลดลง 61 %
พันธบัตรรัฐบาล 9,914.81 ลดลง 54 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 23,565.09 ลดลง 38 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 204.08 เพิ่มขึ้น 4185 %
หุ้นกู้เอกชน 2,508.18 เพิ่มขึ้น 16 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 67)

Tags: , , ,