ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 132,652 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 132,652 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 18,282 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,755 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 950 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.52%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

               Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 950 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 950 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)  ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 11-06-2024 Change %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 132,652.01 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2.31 % ลดลง 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 2.34 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.52 % ลดลง 0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท Change %Change
ตั๋วเงินคลัง 9,033.74 ลดลง 31 %
พันธบัตรรัฐบาล 15,202.73 ลดลง 23 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 101,141.99 เพิ่มขึ้น 127 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 400.71 เพิ่มขึ้น 24 %
หุ้นกู้เอกชน 5,742.28 ลดลง 4 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 67)

Tags: , , ,