ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 104,173 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มี มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 104,173 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 26,480 ล้านบาท  

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 4,475 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,836 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.99%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-3 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,836 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,836 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปี 64 เหลือ 1% จากเดิมเมื่อเดือนก.ค.64 ที่คาดการณ์ไว้ 2.2% เนื่องจากผลกระทบโควิด-การกระจายวัคซีนและเปิดรับนักท่องเที่ยวช้าลง  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 3,335 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 28-09-2021  %Change
มูลค่าการซื้อขาย 104,173.32 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.48 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 0.99 % เพิ่มขึ้น 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change 
ตั๋วเงินคลัง 6,159.32 ลดลง 68 %
พันธบัตรรัฐบาล 20,408.81 เพิ่มขึ้น 29 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 70,963.30 เพิ่มขึ้น 164 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 927.05 เพิ่มขึ้น 506 %
หุ้นกู้เอกชน 2,513.87 เพิ่มขึ้น 15 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 64)

Tags: , , ,