ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 53,259 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 53,259 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 1,158 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 4,042 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 773 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.03%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.04%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-6 bps ในตราสารระยะยาว เนื่องจากการปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 8,973 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 773 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 8,200 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติด้วยคะแนน 219 ต่อ 212 ผ่านร่างกฎหมายระงับเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,160 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2564 และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 30-09-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 53,259.13 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.49 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.51 % เพิ่มขึ้น 0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.03 % เพิ่มขึ้น 0.04 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 2,512.00 ลดลง 18 %
พันธบัตรรัฐบาล 19,056.73 เพิ่มขึ้น 20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 25,206.65 เพิ่มขึ้น 10 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 ลดลง 100 %
หุ้นกู้เอกชน 3,798.54 เพิ่มขึ้น 76 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 64)

Tags: , , ,