ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 65,985 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 65,985 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 16,965 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 1,651 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,097 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.06%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-4 bps ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,097 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,097 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) เดือน ก.ย.64 ปรับตัวมาที่ 41.4 จากระดับ 39.6 ในเดือนส.ค. 64  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 3,133 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลาดติดตามรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 07-10-2021   %Change
 มูลค่าการซื้อขาย 65,985.46 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.49 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.51 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.06 % เพิ่มขึ้น 0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 4,569.05 เพิ่มขึ้น 602 %
พันธบัตรรัฐบาล 18,688.13 เพิ่มขึ้น 95 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 35,068.47 เพิ่มขึ้น 62 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 81.58   n/a
หุ้นกู้เอกชน 4,370.16 ลดลง 35 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 ลดลง 100 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , , ,