ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 92,625 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 92,625 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 43,895 ล้านบาท
  2. ลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 761 ล้านบาท

 ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 37 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.15%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.04%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 37 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 37 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ คณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เพิ่มขึ้น จาก -0.5 ถึง 1% มาอยู่ในกรอบ 0.0 – 1.0% โดยมีปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยจะเสริมให้ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ด้านปัจจัยต่างประเทศ โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในปี 2564 ลงสู่ระดับ 5.6% จากระดับ 5.7% (YoY) และปรับลด GDP ในปี 2565 ลงสู่ระดับ 4% จากระดับ 4.4% จากแนวโน้มการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่ามาตรการสนับสนุนด้านการคลังของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงจนถึงสิ้นปี 2565 ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 193 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย 11-10-2021   %Change
มูลค่าการซื้อขาย 92,624.85 ลบ.    
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 0.50 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 0.52 %   0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 1.15 % เพิ่มขึ้น 0.04 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสาร ล้านบาท   %Change
ตั๋วเงินคลัง 17,529.11 เพิ่มขึ้น 2119 %
พันธบัตรรัฐบาล 8,316.93 ลดลง 33 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00   n/a
พันธบัตร ธปท. 62,238.04 เพิ่มขึ้น 297 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 27.17   n/a
หุ้นกู้เอกชน 4,016.05 เพิ่มขึ้น 41 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00   n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 64)

Tags: , , ,