รมช.เกษตรฯลงพื้นที่จ.นครพนมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคลัมปี สกิน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) และรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรภาคการเกษตร และโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

โดยช่วงเช้าเดินทางไปยัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ.เมือง จากนั้นเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 บ้านโพนสนุก ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม และช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง ให้ผู้แทนเกษตรกร พร้อมมอบเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป้าหมายโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด จำนวน 70,000 บาท โอกาสนี้ พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์ รับฟังปัญหา พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกรมปศุสัตว์ และกลุ่มสหกรณ์ ก่อนปล่อยขบวนรถพ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงานปศุสัตว์นครพนม และให้เกียรติร่วมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน เพื่อให้การควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร และนำไปสู่การกำหนดมาตรการแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพิ่งเกิดขึ้นในไทย จึงยังไม่เคยมีการใช้วัคซีนควบคุมและป้องกันโรคในประเทศมาก่อน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และมีการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน โดยได้ปิดด่านชายแดนทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากประเทศเพื่อนบ้าน  ตลอดจนออกมาตรการเข้มงวด ในการเคลื่อนย้าย และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ได้รับมอบวัคซีนล๊อตแรกจำนวน 60,000 โดสแล้ว ซึ่งกระจายไปยังปศุสัตว์จังหวัดต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การควบคุม ป้องกัน และจำกัดโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อคลายความวิตกกังวลของพี่น้องเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ที่มีการกระบาดของโรค
สำหรับรายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน จ.นครพนม (ณ วันที่ 3 มิ.ย.64) ตำบลที่มีสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จำนวน 97 ตำบล 578 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 1,826 ราย แบ่งเป็นสัตว์ป่วย  3,652 ตัว  ตาย 95 ตัว  สัตว์ร่วมฝูง จำนวน 9,296 ตัว และสัตว์หายป่วย จำนวน 1,289 ตัว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,