รมว.เกษตรฯ เปิดศูนย์บัญชาการประสานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ที่สำนักงานชลประทานที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ว่า จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่อุบลราชธานี ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็นเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร-เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมถึงการจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ผลการดำเนินการแก้ไข บรรเทา และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด

จากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,522 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และได้สั่งการให้กรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีมวลน้ำที่ยังคงไหลมาจากแม่น้ำชีและมารวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ต.ค. 64)

Tags: , , ,