รัฐบาลกำชับ สคบ.ดูแลบริการจัดส่งอาหาร-พัสดุเข้มมาตรการ สกัดโควิดแพร่ระบาด

รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 4/2564 ที่มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เร่งดำเนินการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาระบบระบายอากาศในร้านอาหาร

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในกรณีประชาชนพบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ (Delivery) สามารถแจ้งมาที่ สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 1166 หรือ สายด่วนศูนย์บริการประชาชน 1111

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น และมาตรการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ทบทวนมติการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านสินค้าและบริการ รวม 21 เรื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , , ,