รัฐบาล มั่นใจปี 64 กทม.น้ำไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 ยันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งการทุกหน่วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นปี รวมไปถึงมีวางแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากสถานการณ์อุกทกภัยและปัญหาน้ำแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้สถิติความเสียหายภัยจากน้ำลดลงอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับปี 54 ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถึง 65 จังหวัด เสียหาย 69 ล้านไร่ ขณะที่ในปี 64 ครบรอบ 10 ปี ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า พบว่า ปีนี้น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 21 จังหวัด มีพื้นที่เสียหาย 1.33 ล้านไร่

ขณะที่ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของไทย ปี 64 ยังมีระดับน้ำน้อย ยังมีพื้นที่เพียงพอรองรับปริมาณน้ำฝนอีกมาก รวมทั้งยังได้มีพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำโดยใช้ “พื้นที่ลุ่มต่ำ รับน้ำนอง” เพื่อบรรเทาความเสียหาย ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่กทม.ยังไม่มากทำให้สามารถบริหารจัดการระบายน้ำได้

ทั้งนี้ ประเมินได้ว่ากทม.น้ำจะไม่ท่วมหรือรุนแรงเท่ากับปี 54 เปรียบเทียบสถานการณ์อุทกภัยในปี 54 กับ 64 ปริมาณฝนสะสม (ทั้งประเทศ) ปี 54 มีปริมาณฝนสะสม 1,948 มม. ขณะที่ปี 64 (1 ม.ค. – ปัจจุบัน) มีปริมาณ 1,360 มม. น้อยกว่า ปี 54 อยู่ 588 มม. ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 54 รวม 23,605 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 95% แต่ในปีนี้รวม 11,969 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48% ปี ทำให้ปริมาณน้ำรวม 4 เขื่อนน้อยกว่าปี 54 อยู่ 11,636 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 54 อยู่ที่ 3,903 ล้าน ลบ.ม. ปี 64 มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,561 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่า ปี 54 อยู่ 1,342 ลบ.ม./วินาที

ขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (61-80) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการดำเนินงานจากทุกหน่วยงาน มีผลงานที่เป็นรูปธรรมในช่วงปี 61-64 สามารถขยายเขตประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 559 แห่ง ปริมาณน้ำใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1,203.92 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป้องกันตลิ่ง 59 กม. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 135,17 ไร่

โครงการจัดทำแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง อาทิ คลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร การปรับปรุงระบบชลประทานเดิม การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ เป็นต้น ปัจจุบันขับเคลื่อนแล้ว 32% ซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าโดยลำดับ ซึ่งส่งผลให้สถิติความเสียหายภัยจากน้ำลดลงอย่างชัดเจน เช่น ในปี 62 ซึ่งเป็นปีที่แล้งรุนแรงรองจากปี 58 มีประกาศภัยแล้งเพียง 30 จังหวัด และในปี 63/64 มีการประกาศภัยแล้งเพียง 2 จังหวัด

โฆษกรัฐบาล ยืนยันว่า รัฐบาลดำเนินงานอย่างจริงจังในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับการให้ความสำคัญการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ มีความโปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยปีงบประมาณ 65 ยังได้มีการตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนของแผนงานด้านน้ำ ได้กว่า 60,000 ล้านบาทด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,