วัคซีนซิโนแวกล็อต 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 5 แสนโดสถึงไทยแล้ว

สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวกล็อตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โดสได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโดส

วัคซีนซิโนแวกเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโดส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโดสเป็นวัคซีนซิโนแวก ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวกให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโดส

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มิ.ย. 64)

Tags: , ,