ศบค.ชุดใหญ่ ผ่อนคลายจัดกิจกรรม-ขยายเวลาร้านอาหาร-สนามกีฬาในพื้นที่ควบคุม เริ่ม 21 มิ.ย.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ได้ปรับและผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่ของสถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้เริ่มมาตราการในวันที่ 21 มิ.ย.ดังนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is 180664Zone1.jpg

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งปรับลดเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปรับไปอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

– ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น. ส่วนกรณีที่ร้านมีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งได้ไม่เกิน 50% ของพื้นที่ (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
– ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติไม่เกิน 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน
– สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ยังห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
– สถานที่เล่นกีฬา ยังให้มีการปิด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง หรืออากาศถ่ายเทได้ดี เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ส่วนการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันได้ไม่มีผู้ชม
– ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

2.พื้นที่ควบคุม (สีแดง) 11 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา และนราธิวาส

– ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
– ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ จำกัดจำนวนคน แต่งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน
– สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด
– สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม
– ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

3.พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสงคราม

– ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ (งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
– ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน
– สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด
– สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม
– ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

This image has an empty alt attribute; its file name is 180664Zone2.jpg

4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 53 จังหวัด

– ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดได้ตามปกติ
– ศูนย์การค้า หรือ ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ
– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน
– สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด
– สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม
– ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,