ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 13 มิ.ย.อยู่ที่ 106,882 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 มิ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 106,882 โดส รายละเอียดดังนี้

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เพิ่มขึ้น (โดส) สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64
13 มิ.ย. 106,882 2,087,603 6,188,124
เข็มที่ 1 75,128 1,761,667 4,531,914
– Sinovac 26,583 338,800 3,010,550
– AstraZeneca 48,545 1,422,867 1,521,364
เข็มที่ 2 31,754 325,936 1,656,210
– Sinovac 31,502 303,974 1,621,574
– AstraZeneca 252 21,962 34,636

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย(คน) จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้รับวัคซีน
เข็มที่ 1 (คน) ร้อยละ เข็มที่ 2 (คน) ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 712,000 718,372 100.9 615,592 86.5
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,900,000 487,829 25.7 241,940 12.7
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1,000,000 224,873 22.5 104,264 10.4
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 5,350,000 402,904 7.5 78,990 1.5
ประชาชนทั่วไป 28,538,000 1,942,440 6.8 581,923 2.0
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 12,500,000 755,496 6.0 33,501 0.3
รวม 50,000,000 4,531,914 9.1 1,656,210 3.3

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,