ศปก.ศบค.ตั้งโต๊ะแถลงด่วนร่วมกรมควบคุมโรค-กทม.ยุติความสับสนยันมีวัคซีนเพียงพอ

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมแถลงชี้แจงการจัดสรรวัคซีนโควิด-19

พล.อ.ณัฐพล ยืนยันว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการร์โควิด-19(ศบค.) ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดสรรวัคซีน โดยยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี และทุกหน่วยงานทำงานเต็มขีดความสามารถ ไม่มีความขัดแย้ง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับประชากรไทยซึ่งจะต้องฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน 50 ล้านคน จำนวน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 นี้ได้อย่างแน่นอน และต้องฉีดเข็มแรกให้ครบภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้ เพราะนอกจากการจัดหาวัคซีนหลักแล้วได้มีการเตรียมการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศบค. ได้ประมาณการและวางแผนกระจายวัคซีนไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะวัคซีนจะเข้ามาในประเทศ และเมื่อวัคซีนไม่เข้ามาตามแผน จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนต้องมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้เป็นสาเหตุของการเลื่อนฉีดวัคซีนในบางพื้นที่ออกไปก่อน

แต่ยืนยันว่าในภาพรวมของเดือนมิถุนายนนี้ การฉีดวัคซีนยังเป็นไปตามแผนคือ 6 ล้านโดสแน่นอน โดยทยอยจัดส่งมาเป็นงวดๆ และบริษัทผลิตวัคซีนไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขยังคงจัดส่งได้ภายในกรอบของเดือนมิถุนายน ส่วนประเด็นการเลื่อนฉีดวัคซีน ได้เตรียมการแก้ปัญหาแล้วว่า ทันทีที่มีวัคซีนเข้ามา ผู้ที่ถูกเลื่อนจะได้รับนัดหมายให้มาฉีดทันทีเป็นลำดับแรก

ด้านนพ.โอภาส กล่าวถึง การจัดสรรวัคซีนว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว 8.1 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 2.1 ล้านโดส และซิโนแวก 6 ล้านโดส ปัจจุบันมีการฉีดแล้วทั้งหมด 6,188,124 โดส (ข้อมูลถึงวันที่ 13 มิ.ย.64) โดยกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดจำนวน 1,716,394 โดส หรือคิดเป็น 27.7% ของวัคซีนที่มีทั้งหมด

ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน มีการวางแผนกระจายวัคซีนเป็น 2 งวด คลอบคลุมการฉีดในระยะ 2 สัปดาห์ โดย งวดแรกช่วงวันที่ 7-20 มิถุนายน กระจายวัคซีนไปประมาณ 3 ล้านโดส เป็นซิโนแวก 1 ล้านโดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส และจัดส่งให้กรุงเทพมหานครไปแล้ว 5 แสนโดส ประกอบด้วย วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 3.5 แสนโดส วัคซีนของซิโนแวก 1.5 แสนโดส นอกจากนี้ยังจัดสรรให้สำนักงานประกันสังคม ที่จะฉีดให้กับผู้ประกันตน ม.33 อีกจำนวน 3 แสนโดส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และยังมีของกลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่งของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีก 1.5 แสนโดส ก็จะฉีดในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก

ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนในระบบ “หมอพร้อม” ใน 76 จังหวัด จะส่งวัคซีนไป 1.1 ล้านโดส สำหรับจุดฉีดต่างๆ สำหรับองค์กรของภาครัฐ เช่น กลุ่มขนส่งสาธารณะ กลุ่มทหารตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค และบุคลากรครู อีก 1 แสนโดส รวมทั้งจัดสรรไว้รองรับสถานการณ์การระบาดฉุกเฉินทั่วประเทศ

สำหรับงวดที่ 2 ต้องกระจายไปอย่างช้าที่สุด 21 มิถุนายน-2 กรกฎาคมอีก 3.5 ล้านโดส จะเป็นวัคซีนของซิโนแวก 2 ล้านโดส และวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า 1.5 ล้านโดส รวมวัคซีนทั้งหมดที่ต้องกระจายไปในเดือนมิถุนายน 6 ล้านโดส

ทั้งนี้ นพ.โอภาส กล่าวว่า วัคซีนถือเป็นชีววัตถุ เมื่อผลิตเสร็จต้องรอตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งคิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน แต่ขออนุญาตไม่ระบุวัน เพราะการตรวจสอบคุณภาพเป็นสิ่งที่ผ่อนปรนไม่ได้

“เราไม่ยอมให้วัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพมาฉีดให้กับประชาชน แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ 6 ล้านโดส”นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวว่า ในขณะนี้วัคซีนกระจายไปตามจุดต่างๆ ประมาณ 7 ล้านกว่าโดส เกือบ 8 ล้านโดส ฉีดไปแล้ว 6 ล้านกว่าโดส และสัปดาห์นี้ก็จะทยอยฉีดไปตามเป้าหมายและวัคซีนที่มีอยู่ คาดว่าเดือนนี้เป้าหมายน่าจะฉีดได้ 10 ล้านโดสในภาพรวมของประเทศไทย

ด้านพล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในวันที่ 15-20 มิถุนายนมีผู้ลงทะเบียนผ่าน”หมอพร้อม”ไว้ 140,000 คน ลงทะเบียนผ่าน”ไทยร่วมใจ” 170,000 คน รวมประมาณ 3 แสนกว่าคน ทั้งนี้ กทม.คาดหวังไว้ว่าวัคซีนจะได้มาก่อนวันที่ 14 มิถุนายน แต่มีความขัดข้องเล็กน้อย ทำให้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งทาง กทม. ต้องแจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนของผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 15-21 มิถุนายนออกไป และจะดำเนินการฉีดให้เร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้นทันทีหลังจากได้รับวัคซีน ซึ่งผู้ที่เสียสิทธิไปจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการฉีด โดยไม่ต้องไปต้องคิวใหม่

“เมื่อวัคซีนมาถึง จะแจ้ง SMS แจ้งให้ผู้ที่ถูกเลื่อนมาฉีดวัคซีน ซึ่งประชาชนสามารถเลือกวันที่สะดวกมาฉีดได้ทันที”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,