ศาลล้มละลายกลางไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ THAI พร้อมแต่งตั้งคณะผู้บริหารแผนตามที่เสนอ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผย “อินโฟเควสท์” ว่า ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบมจ.การบินไทย (THAI) พร้อมตั้งผู้บริหารแผน 5 คน คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ทั้งนี้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่บริษัทยื่นเสนอต่อศาลฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,