ศาลสูงอินเดียสั่งจ่ายเงินชดเชย 672 ดอลล์ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด

ศาลสูงอินเดียมีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐบาลต้องจ่ายเงิน 672 ดอลลาร์ (50,000 รูปี) ให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ละราย เพื่อชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัว

อินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วประเทศ 449,260 ราย โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ยอดดังกล่าวนั้นต่ำกว่าจำนวนที่แท้จริงมาก เนื่องจากอาจมีผู้เสียชีวิตอยู่ในเขตด้อยพัฒนาอีกนับล้านคน นอกจากนี้ อาจยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ รวมถึงกรุงนิวเดลีที่ไม่ได้รับการรายงาน เนื่องจากโรงพยาบาลขาดแคลนเตียงและออกซิเจน

ก่อนหน้านี้ ผู้ยื่นคำร้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยอย่างน้อย 400,000 รูปี หรือมากกว่าวงเงินที่ศาลมีคำสั่งออกมาถึง 8 เท่า โดยให้จ่ายเงินผ่านทางสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจ่ายค่าชดเชยในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว

ด้านรัฐบาลอินเดียได้มีคำสั่งเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งรับรองโดยศาลฎีกา เพื่ออนุมัติวงเงินขั้นต่ำที่ประชาชนจะได้รับการชดเชยผ่านหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้กองทุนรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ โดยระบุว่า เงินชดเชยจากกองทุนดังกล่าวนั้น จะมีมูลค่าสูงกว่าเงินชดเชยในโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐ

“หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับความทุกข์จากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากโควิด-19” ศาลฎีการะบุในคำสั่ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ต.ค. 64)

Tags: , , ,