ศาลแพ่งยกคำร้อง iLaw ขอคุ้มครองชั่วคราวการชุมนุมเหตุโควิดยังระบาด

ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการใช้ข้อกำหนดและประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามการชุมนุม เนื่องจากปัจจุบันยังพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งสถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่ายังไม่มีเหตุเพียงพอและยังไม่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา

สำหรับคดีดังกล่าวนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) กับพวกรวม 6 คน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ข้อ 3 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ฉบับที่ 3 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4, ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 11 และให้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้น และขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสาม

พร้อมรับคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินโดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวและห้ามมิให้นำมาตรการ คำสั่ง หรือการกระทำใดๆที่สั่งการตามประกาศดังกล่าวมาใช้กับโจทก์ทั้งสามและประชาชนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยศาลรับฟ้องไว้นัดพิจารณาคดีครั้งต่อไป 31 มกราคม 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,