สคร.เผยรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ปีงบฯ 64 ที่ 1.6 แสนลบ.สูงกว่าเป้าหมาย แม้โควิดกระทบ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) ได้จำนวน 160,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 270 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100.17% ของเป้าหมายทั้งปี (159,800 ล้านบาท)

โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่ง
สคร. ได้ขอความร่วมมือให้รัฐวิสาหกิจยังคงนำส่งรายได้แผ่นดินให้เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี และกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีการนำส่งเงินปันผลเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2564 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ 2564

เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

  1. รัฐวิสาหกิจ ผลการจัดเก็บจริง 144,220 ล้านบาท
  2. กิจการฯ ผลการจัดเก็บจริง 15,850 ล้านบาท

รวม 160,070 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 142,800 ล้านบาท ซึ่ง
คาดว่ารัฐวิสาหกิจยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดิม อย่างไรก็ดี สคร. จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการ มาตรการของภาครัฐที่รัฐวิสาหกิจจะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ต.ค. 64)

         

Tags: , ,