สธ.ย้ำการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่กทม.ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความกังวลให้กับสังคมนั้นว่า ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าเรื่องการจัดสรรวัคซีนของแต่ละพื้นที่นั้นเป็นหน้าที่ของทางพื้นที่หรือจังหวัดนั้นๆจะพิจารณาหารือกันถึงแนวทางปฏิบัติ โดยที่รัฐมนตรี และส่วนกลาง จะไม่เข้าไปมีบทบาท เพราะต้องการให้มีอิสระในการตัดสินใจ

รัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลกำกับนโยบาย เช่นเดียวกับ กทม. เมื่อจัดสรรให้แล้ว กทม.ก็ไปกำหนดเป้าหมายย่อย หลักๆ คือผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีความสำคัญของแต่ละพื้นที่

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องแผนการฉีดวัคซีน ระดับนโยบายของประเทศ ซึ่งให้บริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ให้ความสำคัญกับบุคลากรด้านการสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า ผู้ดูแลผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ขณะที่เมื่อถึงเดือนมิถุนายนขยับเป้าออกมาเป็นการให้บริการกับผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

“เมื่อทางกระทรวงได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลและทาง ศบค.เห็นชอบแล้วกรมควบคุมโรคจะส่งมอบวัคซีนให้กลุ่มต่างตามที่ได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ซึ่งทาง กทม.ก็ได้รับวัคซีนไปแล้ว เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆ”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,