สนค.จับมือ สศก.นำร่องจัดทำฐานข้อมูลมันสำปะหลัง ช่วยวางแผนการผลิต-ทำตลาด

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เร่งขับเคลื่อนการสร้างข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออก นำมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามที่ตลาดต้องการ และช่วยวางแผนการทำตลาดให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยยกระดับให้สินค้าเกษตรกรไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งทำรายได้เข้าประเทศได้มากขึ้น

ผลการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้แล้ว คือ สินค้ามันสำปะหลัง โดยได้มีการเผยแพร่แดชบอร์ดฐานข้อมูลร่วม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นสินค้านำร่อง บนเว็บไซต์ www.คิดค้า.com และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการข้อมูล สามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดผ่านลิงค์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ www.nabc.go.th ได้ด้วย

“เกษตรกรและผู้ประกอบการ สามารถเข้ามาดูข้อมูลในแดชบอร์ดได้ว่าปัจจุบันนี้ สถานการณ์การส่งออกสินค้ามันสำปะหลังเป็นอย่างไร แต่ละชนิดส่งออกได้มากน้อยแค่ไหน ส่งออกไปประเทศไหนบ้าง ตลาดไหนมีความสำคัญ และยังสามารถดูได้ถึงสถานการณ์การผลิต เป็นอย่างไร คู่แข่งมีใครบ้าง รวมถึงสถานการณ์ด้านราคาในแต่ละช่วง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด”

นายภูสิต กล่าว

สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป สนค.และ สศก.กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแดชบอร์ดสินค้าเกษตรสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยคาดว่า แดชบอร์ดสินค้าทุเรียน น่าจะเสร็จเป็นตัวต่อไป และจากนั้น จะทยอยทำข้อมูลในส่วนของสินค้าเกษตรเป้าหมายที่เหลือ และในเฟส 2 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าให้มากขึ้น

การจัดทำแดชบอร์ดสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ผู้เป็นเจ้าของข้อมูล จะร่วมกันตรวจสอบที่มาของข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของระบบการแสดงผลบน Dashboard เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) รวมทั้งจัดหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามรายชนิดสินค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเปิดทดลองการเข้าใช้งานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแดชบอร์ด ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User Friendly) และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งได้มีการพิจารณาเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แดชบอร์ดมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วย

ผู้อำนวยการ สนค.กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ฐานข้อมูลร่วม : เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จะเป็นกลไกในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของผู้ใช้งานทุกระดับให้สามารถนำมาใช้ในการยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ การบริหารและแก้ปัญหาสินค้าเกษตรทั้งเรื่องปริมาณการผลิตและราคา รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,