สปสช. เตรียมเสนอเพิ่มงบฯให้รพ.อีก 760 ลบ. เป็นค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สปสช. วันที่ 7 มิ.ย. 64 พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 จากเดิมที่จ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนครั้งละ 20 บาท เป็น 40 บาท เพื่อขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะระดมกำลังเข้ามาร่วมเป็นตัวแทนของรัฐในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

สำหรับงบประมาณที่นำมาจ่ายให้แก่หน่วยบริการเป็นค่าฉีดวัคซีนนี้ นำมาจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (พ.ร.ก.เงินกู้ฯ) ซึ่งเดิมกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 38 ล้านคน และได้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ รอบแรก จำนวน 760 ล้านบาท แต่เมื่อเพิ่มค่าบริการฉีด เป็น 40 บาท/ครั้ง จึงได้เสนอขอรับเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ รอบใหม่ อีก 760 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งหมดสำหรับค่าฉีดวัคซีน 1,520 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,