สัมภาษณ์พิเศษ: BBIK ไขมูลค่าหุ้นเติบโตบนโลกธุรกิจยุคดิ้นหนีดิสรัปชั่น

เกาะติดกระแสความเคลื่อนไหวของ IPO น้องใหม่อย่าง บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 16 ก.ย.64 หลังเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้นที่ระดับราคา IPO หุ้นละ 18 บาท

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBIK เปิดเผยกับ “อินโฟเควสท์” ว่า บริษัทก่อตั้งมาร่วม 8 ปีประกอบธุรกิจหลักคือเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม SET 50 และ SET 100 รวมถึงบริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของประเทศหลายรายที่มีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถและรูปแบบการทำงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

“ธุรกิจหลักของเราคือการเข้าไปช่วยให้ลูกค้าสามารถยกระดับความสามารถด้านแข่งขันเอาชนะคู่แข่งและเพิ่มผลกำไรด้วยการเสริมความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลเข้าไปเป็นแกนหลักการกำหนดกลยุทธ์มิติต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเทคโนโลยีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการวางระบบและบริหารจัดการงานระบบต่างๆ นอกจากนั้นรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือการดูแลจัดการระบบหลังบ้าน เช่น ระบบ ERP ,CRM เป็นต้น”นายพชร กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีงานให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการนำระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงเข้าไปเสริมศักยภาพของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเภทงานการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ส่งผลบวกกับรายได้เติบโตของลูกค้าตามกรอบเวลาที่กำหนด ทำให้ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย

“นึกถึง BBIK นึกถึงการรวมตัวกันของบุคคลที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่งมารวมกัน เพราะมองเห็นถึงเมกะเทรนด์ว่าเรื่องดิจิทัลทรานฟอร์เมชันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคตทั้งองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เพื่อต้องการหลบเลี่ยงกับความเสี่ยงถูกดิสรัปชั่นจากเทคโนโลยีและช่วงชิงความได้เปรียบการแข่งขันยุคที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นโอกาสช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทได้อีกมากในอนาคต”นายพชร กล่าว

ภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันในประเทศไทยมีคู่แข่งขันน้อยราย ส่วนใหญ่บริษัทสัญชาติไทยจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภท SI (system integrator) มากกว่า หรือเปรียบเสมือนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ แต่ธุรกิจที่คล้ายกับ BBIK นั้นคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำต่างชาติ เช่น Boston Consulting Group , McKinsey & Company ,Accenture ,IBM Global Services เป็นต้น

สำหรับวัตถุประสงค์แผนการระดมทุนขยายธุรกิจหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษัทจะนำเงินไปขยายธุรกิจหลักคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำแบบครบวงจร ประกอบด้วย

1. การเพิ่มบุคลากรและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ตลอดจนวางแผนพัฒนาศูนย์การพัฒนาทักษะ (Learning Academy Center)

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Software as a Service หรือ SaaS) รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Center)

3. เสริมศักยภาพการบริหารจัดการภายใน ผ่านการยกระดับระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร เป็นการขยายเข้าสู่องค์กรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น

4. ขยายพื้นที่สำนักงานรองรับการเพิ่มบุคลากร

5. ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและมีศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตและรับมือความผันผวนของตลาด

และ 6. เสริมศักยภาพด้านเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

บริษัทได้รุกขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศ โดยผนึกความร่วมมือกับ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท ซึ่ง BBIK ถือหุ้น 60% และ OR ถือหุ้นผ่าน Modulus ที่เป็นบริษัทย่อย 40% ร่วมกันดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสขยายธุรกิจใหม่ให้กับ OR เพื่อเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมค้าปลีก ขณะที่บริษัทฯจะเริ่มรับรู้รายได้จาก ORBIT ปลายปีนี้ และรับรู้รายได้เต็มปีตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไป

“นอกจากการใช้เงินระดมทุนตามแผนงานแล้ว บริษัทมีแนวทางร่วมทุนกับบริษัทพันธมิตรรายอื่นๆ รวมถึงการใช้ซื้อกิจการ (M&A) เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตอีกด้วย”นายพชร กล่าว

ทิศทางผลประกอบการบริษัทช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาพรวมรายได้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20-30% แต่ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 50% ทุกๆปี เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทำให้เกิด Economy of scale เร่งกำไรเติบโตได้ดีขึ้นจากการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นการสะท้อนถึงความแข็งแรงผ่านงบการเงินของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตบริษัทมีวความเชื่อมั่นว่าจะเติบโตต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและการเข้ามาใช้บริการงานของกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เร่งปรับโครงสร้างธุรกิจเข้าสู่โลกดิจิทัลกันมากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,