ส.อ.ท.แจ้งสมาชิกรับเงินค่าวัคซีนคืนและให้จ่ายตรงที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อท.) ทำหนังสือถึงสมาชิก ส.อ.ท.ว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเสียหายเป็นอย่างมาก ส.อ.ท. ได้นำเสนอภาครัฐให้มีการจัดสรรวัคซีนอย่างเพียงพอและรวดเร็ว ตั้งแต่มีการระบาดโควิด-19 รอบแรก ขณะเดียวกันทางส.อ.ท.ได้พยายามติดต่อหาวัคซีนทางเลือกและกระตุ้นให้เกิดวัคซีนทางเลือก

วันนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นผลสำเร็จ โดย ส.อ.ท. เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม MOU ในการขอรับวัคซีนเพื่อช่วยภาคเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเสี่ยงสูงและด้วยสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วน ทาง ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้เชิญชวนให้สมาชิกและบริษัทต่างๆ โอนเงินค่าวัคซีนเข้าร่วมโครงการวัคซีนทางเลือกเพื่อรวบรวมเงินให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยเร็วเพื่อลดการแพร่ระบาดในภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเข้าทำสัญญารวมทั้งสามารถเลือกโรงพยาบาลและนัดวันฉีดได้โดยตรง และได้จัดสรรวัคซีนตามความจำเป็นและความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศ โดยเริ่มทยอยประกาศรายชื่อแจ้งผู้ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะต้องเข้าทำสัญญาอีเล็กทรอนิกส์โดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากการลงทะเบียนของสมาชิก มีบางส่วนต้องการวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แตกต่างไปจากจำนวนที่แจ้งไว้กับ ส.อ.ท. และด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีนโยบายในการให้ชำระค่าวัคซีนโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสะดวกในการทำงาน ทำให้ ส.อ.ท.มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินคืนให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกจ่ายโดยตรง โดยส.อ.ท.จะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,