หมอพร้อมหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนชั่วคราว ตั้งแต่เย็น 31 พ.ค.เป็นต้นไป

เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ระบบหมอพร้อม ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 31 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป คงไว้แต่ใช้แสดงข้อมูลหลังฉีดวัคซีน นัดหมายฉีดเข็มที่ 2 และขอใบรับรองการฉีดวัคซีน

สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถไปรับวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

ส่วนประชาชนทุกกลุ่มสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางของ กทม. หรือจังหวัด เช่น แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ที่จังหวัดกำหนดขึ้น รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลใกล้บ้าน และระบบหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 64)

Tags: , , ,