อภิมุข บำรุงวงศ์ ตัดขาย COMAN ออก 3.5867% เหลือถือ 4.8694%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) โดยนายอภิมุข บำรุงวงศ์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 3.5867% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8694% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,