เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว เตรียมขึ้นแท่นหุ้นน้องใหม่ตลาด mai ใน Q3/64 หลังโรดโชว์แล้ว

นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) เปิดเผยว่า SECURE มีความพร้อมที่จะระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ไตรมาส 3/64 นี้ หลังจากเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ทีมผู้บริหารของ SECURE และที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุน VI โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจและแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งได้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัทที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมากภายหลังจากที่ได้ระดมทุนและนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ

“ผลการโรดโชว์ ต่อนักลงทุนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฎว่าผลการตอบรับจากนักลงทุนออกมาดีมาก เนื่องจาก SECURE ผู้นำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber security) และให้บริการที่เกี่ยวข้องที่มีลูกค้าหลายกลุ่ม อาทิ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สาธารณสุข สถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มองค์กรธุรกิจที่เป็นบริษัทของคนไทยเพียงรายเดียวในประเทศ ประกอบกับผลประกอบการที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเชื่อว่าผลจากการโรดโชว์จะทำให้นักลงทุนได้รับข้อมูลการประกอบธุรกิจและข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่มีต่อ SECURE มากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ผู้บริหารบริษัทยังได้ประเมินแนวโน้มการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคตว่าจะยังคงเติบโตต่อไปได้อีกมาก ตามความก้าวหน้าของโลกดิจิทัลที่องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบ Cyber Security เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญขององค์กรนั้นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ฐานะการเงินยังมีมั่นคง และในอนาคตยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก ภายหลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจ

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 52.97 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 105.94 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 37.50 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75 ล้านหุ้น ซึ่งจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อ ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 27.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SECURE กล่าวว่า วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ว่า จะนำไปสร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค (Technical Support Center), การลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity), การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

“การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพด้านฐานะทางการเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเงินบางส่วนที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปใช้ขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในอนาคต เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน จึงมั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจในอนาคต รวมถึงผลการดำเนินของบริษัทฯ จะมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยมูลค่าการใช้จ่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภูมิภาคอาเซียนในช่วงปี 2558 – 2568 มีอัตราการเติบโตประมาณ 15% ต่อปี (ที่มา: A.T. Kearney, Cybersecurity in ASEAN) ซึ่งเมื่อ SECURE เข้าจดทะเบียนในตลาด mai แล้วเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

นายนักรบ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,