ไทยพาณิชย์ ออกกองเซมิคอนดักเตอร์รับผลดีเติบโตต่อเนื่อง ขาย IPO 8-14 มิ.ย.

นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทได้มองเห็นโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการขับเคลื่อนนวัตกรรม จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (SCB Semiconductor : SCBSEMI) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 8-14 มิ.ย. 64 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโลกดิจิทัล ส่งผลให้ตลาดในกลุ่มนี้มีการเติบโตต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าช่วงปี 2016-2022 จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 9% โดยกลุ่ม Data Processing และการสื่อสาร (5G) จะเติบโตมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองการใช้งานโครงข่าย Wireless, 5G และ Internet of things จะเป็นส่วนผลักดันสำคัญที่ทำให้รายได้และกำไรของบริษัทในกลุ่มนี้เติบโตในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

หากเราดูจากแบบสอบถามผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์จำนวน 156 บริษัททั่วโลกเมื่อต้นปี (ที่มา: KPMG Semiconductor Industry Survey 2021) จะพบว่ามีการคาดการณ์รายได้และกำไรในสัดส่วนที่สูงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีบริษัทจำนวน 85% คาดว่ารายได้จะเติบโตในปี 2021 และบริษัทจำนวน 79% คาดว่ากำไรจะขยายตัวได้ในปี 2021 เช่นกัน

“นอกจากนี้ ธุรกิจกลุ่มนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่อัดฉีดงบในการพัฒนาและผลิตชิ้นส่วน advance semiconductor และสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่บริษัทที่สั่งซื้อมาใช้ในธุรกิจอีกด้วย จากปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้มีความน่าสนใจและสามารถสร้างโอกาสการลงทุนได้ในระยะยาว”

นายอาชวิณ กล่าว

สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) หรือชิป (Chip) เป็นวัสดุที่สำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการผลิตแผงวงจรเล็ก ๆ เช่น แผงวงจรรวม (Integrated Circuit) หรือแผงวงจรที่ซับซ้อน (PCB – Print Circuit Board) เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มักมีส่วนประกอบ เช่น ซิลิคอน เจอร์เมเนียม และซิลิเนียม โดยเซมิคอนดักเตอร์สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เครือข่าย 5G, หุ่นยนต์, แหล่งเก็บพลังงาน, Smart phone, ด้านการแพทย์ หรือเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถแบ่งตามการใช้งานได้ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ซึ่ง Application, Technology และ Infrastructure ซึ่งต้องใช้ Chip เป็นหลักในการทำงาน

ทั้งนี้ กองทุน SCBSEMI เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ บริหารโดย VanEck Asset Management B.V. และอยู่ภายใต้ UCITS โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

ส่วนกองทุนหลัก จะลงทุนโดยมุ่งเน้นให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index (MVSMCTR) โดยประกอบไปด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ 1.80%, ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 11.85% และตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 15.67% เทียบกับดัชนีอ้างอิง MVSMCTR อยู่ที่ 1.81%, 11.91% และ 15.57% ตามลำดับ (ที่มา: Vaneck ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,