ไทยร่วมใจ นัดคิวฉีดวัคซีนใหม่ของผู้ถูกเลื่อนจาก 15-18 มิ.ย.เป็น 22-25 มิ.ย.

เฟสบุ๊กกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ว่าโครงการ”ไทยร่วมใจ” ได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 100,000 โดส เพื่อใช้ในศูนย์ฉีด นอก รพ. 25 แห่ง จึงขอแจ้งให้กับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีนของวันที่ 15, 16, 17, 18 มิถุนายน มาฉีดวัคซีนตามคิวฉีดใหม่ ดังนี้

  • คิวฉีดเดิม 15 มิ.ย. เป็น คิวฉีดใหม่ 22 มิ.ย.
  • คิวฉีดเดิม 16 มิ.ย. เป็น คิวฉีดใหม่ 23 มิ.ย.
  • คิวฉีดเดิม 17 มิ.ย. เป็น คิวฉีดใหม่ 24 มิ.ย.
  • คิวฉีดเดิม 18 มิ.ย. เป็น คิวฉีดใหม่ 25 มิ.ย.

โดยเวลาและสถานที่ยังคงเป็นตามคิวนัดเดิม ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีด ในคิวฉีดใหม่ กรุณาติดต่อที่สายด่วนวัคซีน 1516

สำหรับผู้ที่มีคิวฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. เป็นต้นไป ไทยร่วมใจจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,