ไทยเบฟเวอเรจ ส่งไฟลิ่งออกหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 3-10 ปี คาดเปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-18 ก.ค.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด มูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี

ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี

บริษัทจะเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 14 และ 17-18 ก.ค.66 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต บล.เกียรตินาคินภัทร

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มิ.ย. 66)

Tags: ,